Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

JÓGAČARJA MUKUND V. BHOLE

V České republice
MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ
PATÁNDŽALIHO JÓGASÚTRY
JÓGA JAKO PRAKTICKÁ PSYCHOLOGIE
VLASTNÍ PROŽITKOVÁ CESTA K SOBĚ
METODY DOSAŽENÍ VNITŘNÍ ROVNOVÁHY
 
Jógačarja MUKUND V. BHOLE
21.–23. 11. 2008
začátek v 17:00 hod. 
Patándžaliho jógasútra se považuje za jeden ze dvou či tří nejdůležitějších textů o józe a za přímočarý návod k dosažení seberealizace. Přesto je mezi učiteli jógy na Západě stále opomíjena. V dnešní době vyznačující se každodenním stresem a existenčně-ekologickou nejistotou však vyvstává zřetelně jeho nesmírná hodnota jako praktické cesty k udržení si mentálního zdraví a emocionální rovnováhy. Je to cesta rozvíjení sebepoznání a vytrvalé práce, jež nese trvalé a sladké ovoce pro praktikující i pro jejich okolí. 
 
Jógačarja Mukund V. Bhole, M.D., D.Sc., je  jedním z nejvýznamnějších současných učitelů hatha jógy, Patándžaliho jógy a kundalíní jógy. Svojí prací neúnavně objasňuje skutečnou povahu jógy a vede studenty krok za krokem k poznání pravého Já. Systematicky a důkladně, prostřednictvím jejich vlastních prožitků, studentům objasňuje postupy k fyzické, energetické a emocionální očistě, a tak jim ukazuje bezpečnou a dosažitelnou cestu k vnitřní rovnováze.  
Je členem poradního orgánu prezidentky Indie a odborné komise při Ministerstvu zdravotnictví Indie, která má za úkol zhodnocení současného stavu jógového vzdělávání, výzkumu a jógové terapie v Indii.
Jeho metodika je akreditovaným programem výuky na Národním institutu jógy v Delhi při Ministerstvu zdravotnictví Indie, který vychovává jógové terapeuty. Jeho práce je oceňována Evropskou asociací jógy. Kromě Indie působí aktivně v Japonsku, Velké Británii, Francii, Itálii, Lucembursku, Maďarsku, Brazílii, Argentině, v České republice a na Slovensku.
 
Místo:        Škola jógy pro každý den, Palackého náměstí 27, Plzeň
Poplatek:  2 800 Kč

Cena zahrnuje kurzovné a tlumočení. Ubytování ani stravování není zajištěno. Lze přespat ve vlastním spacím pytli přímo ve školicím centru za 50 Kč / noc.

Úhrada:    Na účet č.: 103946309/0800, variabilní symbol: datum narození ve tvaru poslední dvojčíslí roku-měsíc-den (RRMMDD - např. 810427), specifický symbol: číslo 0803. Kopii dokladu o úhradě předložte u prezence.
Přihlášky:  do 14.11.2008
Písemně vyplněnou návratku zašlete na adresu:
Ing. Hana Eassey, Vladivostocká 17, 100 00 Praha 10,
nebo e-mailem na: eassey@chello.cz + kopii na jirikopecky@chello.cz.
Za závaznou je považována přihláška po uhrazení účastnického poplatku.
Program:  Pátek    21.11.   18.00 – 20.00
                Sobota  22.11.   07.15 – 18.00
                Neděle  23.11.   07.15 – 16.00
Prezence účastníků začíná dvě hodiny před zahájením.
Vezměte si pohodlné oblečení a psací potřeby. Podložky jsou k dispozici na místě.
Doprava:   viz. níže připojený text
 
Pořádá Občanské sdružení NÁLANDA  ve spolupráci
se Školou jógy Ing. Václava Hoška a Marie Hoškové

 
DOPRAVA – ke Škole jógy:
Z Centrálního autobusového nádraží: Podchodem s kopce na tramvaj č. 2 (jiná tu nejezdí) směr Světovar (zase s kopce - když je za zády nádraží - směr jízdy vpravo) jen 1 zastávku - "Výstaviště". Po přechodu přejít k domům a pak po chodníku vlevo (ve směru jízdy tramvaje). Škola Jógy má oranžový poutač uprostřed druhého bloku domů při hlavní třídě.

Z Hlavního vlakového nádraží: Vyjít z budovy a držet se vpravo a podchodem na tramvaj č. 2 ve směru chůze směr Skvrňany (s kopce). Vystoupit na 4. zastávce "Výstaviště". Přejít po přechodu k domům a pak po chodníku vlevo (proti směru jízdy tramvaje). Škola Jógy má oranžový poutač uprostřed druhého bloku domů při hlavní třídě, tramvají jedete kolem (je vidět vlevo ve směru jízdy kousek před výstupní zastávkou).

Autem:
Informace najdete na internetových stránkách
http://amapy.atlas.cz/default.aspx?q=Palack%c3%a9ho%20n%c3%a1m%c4%9bst%c3%ad%2027,%20Plze%c5%88#x=-822751@y=-1069575@cs=1@sidx=11@app=0   nebo

http://www.mapy.cz/searchScreen?query=Palack%C3%A9ho+n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD+27%2C+Plze%C5%88

 
 
Další akce: 
 
Klub jógy TJ Mittal Ostrava
a občanské sdružení NÁLANDA pořádají seminář
JÓGA JAKO LÉČEBNÝ PROSTŘEDEK
TECHNIKY SVÉPOMOCNÉ TERAPIE
pod vedením učitele jógy, lékaře a výzkumníka
Dr. M.V. Bholeho z Indie
KDY: pátek 28. – neděle 30. 11. 2008
KDE: Gymnastická hala, TJ Mittal OSTRAVA, Varenská ul.
Seminář je určen nejen pro cvičence jógy, ale je vhodný i pro zdravotníky a tělovýchovné pracovníky k praktickému využití.
 
PROGRAM:
Pátek:16-19 hod. Seznámení s jógou jako se svépomocnou cestou při řešení chronických zdravotních problémů. Možnosti jógové diagnostiky a terapie.
Sobota: 8-18 hod. Praktické cvičení - Prožitkové seznámení s jógovou sebediagnostikou. Jednoduché cvičení směřující ke zmírnění a odstranění chronických obtíží a stresem vyvolaných stavů. Pozorování a rozbor myšlenek a emocí.
Neděle: 8-16 hod. Pokračování praxe. Řešení individuálních potíží a potřeb účastníků semináře, současně se tím prakticky naučíte diagnostikovat zdravotní problémy. Prohloubení prožitků při práci s myslí.
 
Dr.M.V.Bohle od 70-tých let pomáhal formovat jógové vzdělávání v Československu. Je světově uznávanou autoritou v oblasti hatha a radža jógy. Publikoval více než 100 vědecko–výzkumných prací v oblasti zdravotních účinků jógy.

Vstupné 1000 Kč, je možno uhradit do 14.11.2008 převodem na účet Klub jógy Ostrava, č.ú.: 100 279 184 / 0300, nebo složenkou. V den konání semináře je vstupné 1300 Kč. Seminář tvoří jeden tématický celek, proto je i platbanedělitel-ná na jednotlivé dny.

Dotazy prosíme na uvedený telefon, podrobné informace najdete na:
      telefony 59 671 2391 nebo 59 674 7034
 www.klubjogyostrava.ic.cz
V České republice...
TOPlist