Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

JÓGAČARJA MUKUND V. BHOLE

Ukázky praxe
Ukázka č.1 - praktického cvičení (řízené meditace)
která umožňuje udělat si správnou představu o samostatnosti cvičících, způsobu cvičení, a jeho postupných krocích
Text je je vybrán z přepisu audiozáznamu semináře s Jogačarjou Dr. M.V. Bholem
ze dne 16.7.2004 - Pustá Polom.
 
 
Valná většina vzdělávacích programů vás vede k práci s tělem. Lékařská věda, jakož i v celý systém západního vzdělávání, zatím vědomí neuznávají jako samostatnou entitu. Oproti tomu v józe se vědomí považuje za entitu samostatnou. Tento vědomý princip se rozvíjí a sjednocuje s naší myslí, s motorickými orgány a se smyslovými orgány a ztotožňuje se s nimi. Se svým tělem můžeme provádět pouze dvě věci:
 
 1. Přímé poznání
  vykonávat nějakou činnost, nebo
 2. jeho prostřednictvím získávat určité vědomosti.
Žádná třetí věc prostřednictvím fyzického těla není možná. Vzdělávací programy vedou k tomu, abyste získávali vědomosti prostřednictvím svého těla, nikoli však vědomosti z těla. Jinými slovy neustále získáváte poznatky o okolním světě prostřednictvím pěti smyslových orgánů. Nyní budete nakládat se svým tělem jako s předmětem poznání a budete se snažit získat poznatky o tomto těle z tohoto těla, nikoliv o vnějších předmětech. Tyto poznatkové informace se budete pokoušet získat ze svého těla, aniž byste používali svých pěti smyslů. V lékařském jazyce se takový způsob vnímání nazývá propriocepce či kinestetické vnímání. V józe to nazýváme jógickým neboli přímým poznáváním.
 

Instalace mantry
Ze začátku budete pracovat pouze se třemi parametry:

 1. s vědomím těla, 
 2. s vědomím dýchání, 
 3. s uvědomováním si proudu myšlenek.
Používáte-li těla k nějaké činnosti, jste schopni si zároveň uvědomit, že se vám tyto činnosti zapisují do paměti a tam zůstávají. Nyní uděláte něco trochu odlišného – vezmete si mantru a budete se snažit ji umísťovat („instalovat“) do různých částí svého těla. Ve starých staveních velmi často najdete v každé místnosti na zdi buď kříž nebo obrázek Panenky Marie. Božstvo je takovým způsobem zakotveno v různých oblastech vašeho života. Občas se může stát, že se pohledu na symbol božstva dostanete do změněného stavu vědomí. Vaše tělo je jako dům v němž po většinu času přebývá vaše vědomí. Vaší snahou bude i v tomto domě umístit a zakotvit nějakou transcendentální entitu. Protože mnozí z vás už pracujete s mantrami, měli byste si sami vybrat mantru, jenž vám vyhovuje. (Můžete pracovat např. s mantrou Ave Maria, či s jinou mantrou. V některých zemích se ale občas stává, že lidé nechtějí s těmito mantrami takto pracovat, protože je nechtějí „stahovat“ dolů do těla. Takový postoj a sentiment respektujeme a pak pracujeme s indickými mantrami.)
Pracujte s jednoduchou mantrou Óm Namah Šivája. Význam této mantry je: zbožňuji a uctívám toho Nejkrásnějšího. To, co si představíte pod výrazem „nejkrásnější“ se bude člověk od člověka lišit. Budete tedy umisťovat to, co pro každého z vás je nejkrásnější, do různých částí těla. Nejprve budete mantru recitovat nahlas, abyste si vyladili intonaci. Mantra: „Óm Namah Šivája“. Hlas modulujte tak, aby zvuk cestoval zespoda nahoru (podobně jako výtah jezdící zdola nahoru), a přitom se snažte prociťovat jeho cestování v těle. Při vyslovení Óm budete cítit, jak se v těle hromadí určité napětí a dochází ke stimulaci postupující zdola nahoru. Při slově namaha setrvejte nahoře na stejné úrovni a na slovo Šivája klesejte hlasem dolů.
Přestaňte provádět volní pohyby a začněte prociťovat tělo zevnitř. Budete si uvědomovat každou část těla a prociťovat v ní dýchání. Ti z vás, kteří ucítí v příslušné části rozpínání a smršťování spojené s dýcháním, si to uvědomujte, ostatní si budou uvědomovat pouze dýchání. Nyní budu nahlas recitovat mantru a vy si ji v duchu recitujte spolu se mnou. Pokud vám mysl v některé fázi unikne pryč, zase ji přiveďte zpátky do té části těla, kde jste skončili, a pokračujte v recitaci. V každé jednotlivé části těla recitujte vždy alespoň 5-6x. Začněte. „Óm Namah Šivája“.
Začněte s pravou nohou. Uvědomujte si spodní část nohy včetně chodidla a prstů. Prociťujte v ní dýchání, smršťování a rozpínání, spojené s dýcháním. Nyní si budete uvědomovat vnější část nohy, lýtkový sval až po koleno. Pokud se při prociťování objeví nějaké napětí nebo bolest, snažte se je minimalizovat. Znovu se zaměřte na dýchání. Pokud se vynořují nějaké myšlenky, nechte je volně přicházet a zase odplynout. „5x mantra“. Nyní prociťujte stehno pravé nohy, slabiny a pravou půlku zadečku. Pokud je tam nějaké napětí, bolest nebo nerovnováha, snažte si je zmírnit. Zase zaměřte pozornost na dýchání. Buďte svědky myšlenek, které se možná vynořují a mantru recitujte pouze v duchu, nikoliv nahlas. “Mantra“. Nyní prociťujte celou pravou nohu od jejího připojení k trupu až ke špičkám prstů. „Mantra“. Nyní levou nohu, levé chodidlo, levý kotník, a prsty. Všechny tři prvky znovu jdou ruku v ruce - prociťování části těla, uvědomování si dýchání a pozorování myšlenek. Kdykoli si povšimnete nějakého napětí, nerovnováhy, bloku, nebo narušení, tak se snažte se je zmírnit a minimalizovat. „Mantra“. Nyní přední část nohy, lýtkový sval až po kolenní kloub. „Mantra“. Levé stehno, slabiny a levá polovina zadečku, kyčelní kloub. „Mantra“. Celá levá noha od trupu až po špičky prstů a po patu. „Mantra“. Sedací a pánevní oblast trupu, jako cylindr. Snažte se ho prociťovat na všech čtyřech stranách i uvnitř. Přední část pánve, pravou stranu pánve, levou stranu pánve, zadní část pánve. Pokud je to možné, tak i vnitřek pánve. Opět vědomí těla, vědomí dýchání, pozorování proudu myšlenek. „Mantra“. Oblast břicha - přední část, pravá strana, levá strana, zadní část. Pokud je to možné, uvnitř břicha. „Mantra“. Nyní se přesuneme na úroveň hrudníku - přední strana, pravá strana, levá strana, zadní strana, pokud je to možné, uvnitř hrudníku. Uvědomování si těla, dýchání, a pozorování proudu myšlenek. „Mantra“. Pravá paže - rameno a horní část paže. „Mantra“. Loket a předloktí. „Mantra“. Ruka, zápěstí a všechny prsty. „Mantra“. Celá pravá paže od špiček prstů až po rameno. „Mantra“. Levá paže - rameno a horní část paže. „Mantra“. Loket a předloktí. „Mantra“. Zápěstí, ruka a všechny prsty. „Mantra“. Celá levá paže od špiček prstů až po ramena. „Mantra“. Oblast krku, všechny 4 strany, přední, zadní, pravá a levá strana krku. Pokud to jde, uvnitř krku. „Mantra“. Vnější aspekt obličeje, tváře, brada, ústa, nos, oči, oční víčka, obočí. „Mantra“. Vnitřní aspekt obličeje, ústní dutina, prostor za očima, prostor v uších a v nosu. „Mantra“. Oblast hlavy - čelo, spánky a horní a zadní část hlavy. „Mantra“. Pokud to jde, vnitřní prostor v hlavě. „Mantra“. Přesuňte se na oblast páteře - krční páteř. „Mantra“. Hrudní páteř; rozdělte ji na tři části - horní, střední a dolní hrudní páteř. „Mantra“. Bederní páteř. „Mantra“. Křížová oblast, kostrč a sedací oblast. „Mantra“. Celé tělo od vrcholku hlavy až po špičky prstů, včetně páteře. Pokud pociťujete někde v těle nějaké napětí, prostřednictvím fyzického pohybu ho uvolněte. „Mantra“. Nyní pouze buďte. Setrvejte bez jakéhokoliv kontaktu s tělem a bez jakéhokoliv spojení s vnějšími předměty. Pokud je to pro vás možné, setrvejte bez jakýchkoliv myšlenek. „Mantra“. (Ticho.)

Konec umísťová-ní mantry

Nyní se opět postupně spojte s jednotlivými částmi svého těla: s oběma pažemi, s nohama, s trupem, krkem, obličejem, hlavou a páteří. Začněte prociťovat dýchání. Potom učiňte rozhodnutí, že se zase zdvihnete, posadíte se a obnovíte kontakt s okolním světem. Vyčkejte, až vám vaše nitro řekne, že je k tomuto obnovení kontaktu s vnějším světem připravené. (Ticho.)

 
V józe většinou pracujeme se třemi druhy prostoru a se třemi typy vědomí:
 1. prostorem vně našeho těla a s tím typem vědomí, jenž se ztotožňuje s různými vnějšími předměty;
 2. s prostorem uvnitř svého těla, kde jsme ve spojení sami se sebou; a
 3. třetím typem, stavem bez myšlenek, jenž je stavem transcendentálního vědomí.
Pak ještě existují další stavy vědomí, které přicházejí s tím, jak dále rozvíjíme svoji praxi.
 

Vnější vs. vnitřní poznávání

Většina vzdělávacích programů vás připravuje k tomu, abyste byli schopni pracovat a nakládat s předměty vnějšího světa. Když ale přijdou různá napětí a nemoci, začínáte prociťovat a prožívat sebe sama. Je to prožívání svého já, jenž je v narušeném stavu. Protože je vám to nepříjemné, snažíte se neustále od svého já někam unikat. Cílem jógového vzdělání je:

 1. napravit tato porušení rovnováhy na úrovni našeho já;
 2. naučit se neunikat před sebou samým, nýbrž setrvávat se svým já ve spojení.
Tento rovnovážný, vyrovnaný stav se v jógickém jazyce většinou nazývá samádhí. Samádhí je cílem praktikování jógy.
 

Dýchání a Pránajá-ma
 
Praxe: Vědomí těla Vědomí dýchání
Zamyslete se nad tím, zda jste schopni popsat, jak prociťujete své dýchání. V průběhu praxe jste nejprve prociťovali různé části svého těla. Dalším krokem je vnímání dýchání. Nejprve je uvědomování si těla, a potom uvědomování si dýchání. Jak prociťujete nebo prožíváte dýchání? Vnímáte tento jev jako rozpínání a smršťování těla, nebo s tím máte problémy? Obecně platí, že lidé mají určité problémy s prociťováním a prožíváním, takže se ještě jednou k tomuto tématu prožívání vrátíme.

Položte si ruce na boky a normálně dýchejte. Většina z vás by měla být schopna procítit na bocích pohyby břišní stěny a uvědomit si, že se jedná o pohyby spojené s dýcháním. Když budete chvilku vnímat, zjistíte, že uvnitř je jakási síla působící zvnitřku směrem ven. Tuto sílu můžete prociťovat a prožívat, pozorovat ji a být jejím svědkem. Pokud se vám daří zaznamenat a rozeznat tuto vnitřní sílu, následuje další otázka: Kde má tato síla svůj původ? Všichni máte spoustu vědomostí o tom, jak funguje vaše tělo. Ve škole jste se učili, jak funguje vaše dýchání. Jak tedy podle vašeho pochopení vzniká tato síla, jakou má příčinu? Je to otázka pro všechny: studenty lékařství, fyzioterapie i pránajámy. Zkoumání této otázky vás vede k další otázce: Proč se pohybuje bránice? Dojdete k tomu, že to je v důsledku nervových impulsů, díky energii, nikoli v důsledku pohybu vzduchu či nádechu.Toto pochopení musíte mít, když chcete pracovat s pránajámou. Hlavni je zde koncept prány. Za pránu většinou zaměňujeme dýchání nebo pohyb vzduchu. Většina jógických textů hovoří o nádechu a výdechu. Pokud se necháte svést těmito termíny, zákonitě vás to vede k pohybu vzduchu. Pak už nikdy neuvažujete o vaší vlastní životní energii nebo o nervové aktivitě vašeho těla. Činnost nervové soustavy je podstatnější a základnější než dýchání. V důsledku nervových impulsů dochází k pohybu bránice a ten vyvolává dýchání. V důsledku dýchání vnímáme pak onu vnitřní sílu. A v pránajámě pracujeme s touto vnitřní sílou spíše než s dýcháním.
Vraťte se tedy k práci s touto vnitřní silou. Zkuste ve svém nitru vnímat a prociťovat tuto sílu. Položte se na břicho. Uvolněte se. Přiložte si ruce na dolní část zad. Budete tam cítit výrazné pohyby spojené s dýcháním. Mezi přední stranou vašeho těla, jenž je v kontaktu s podložkou, a zadní stranou těla, jenž je v kontaktu s vašima rukama, budete pociťovat pohyb. I když zapomenete na činnost nervové soustavy a bránice, stále budete cítit působení vnitřní síly. Tato vnitřní síla způsobuje, že se naše tělo rozpíná a smršťuje. Když se dobře uvolníte, zjistíte, že tatáž síla působí i v pánevní oblasti. I zadeček se vám bude pohybovat nahoru a dolů právě diky této vnitřní síle. Když se uvolníte ještě víc, zjistíte, že tatáž síla působí uvnitř stehen, takže i v nich dochází k jakémusi roztahování a smršťování, k nafukování a splaskávání. K tomu, abyste to cítili, není zapotřebí žádné vizualizace, představ ani autosugesce. Pokud se uvolníte ještě víc, budete schopni prociťovat projev této vnitřní síly v dolní části nohou až do samých konečků prstů. Setrvejte u prožitku této vnitřní síly spodní části těla. V různých částech dolní poloviny těla zkuste vystopovat projevy této vnitřní síly. Pátrejte po nich. Potom se přesuňte do horní časti těla. Začněte pracovat v horní části hrudníku. Pak pokračujte do ramen a paží. Znovu prociťujte tuto sílu.
Postupně budete schopni procítit, jak se vám v důsledku působení této vnitřní síly rozpíná a smršťuje celé tělo. Nyní se podívejte na to, zda je toto rozpínání a smršťování všude v těle rovnoměrné, nebo je někde nějak narušeno, zda jste schopni ho prociťovat všude, nebo máte v určitých částech těla nějaké bloky. Pokračujte po nějakou chvíli v práci sami. Potom se obraťte na pravý bok. Je to pohyb, jenž se neváže k dýchání. V průběhu tohoto pohybu nebudete schopni vnímat onu vnitřní sílu. Když se tělo ustálí v nové poloze, zase budete schopni prociťovat pohyb tělních stěn v důsledku dýchání. Pokud si pořád uchováváte vědomí kontaktu těla s podložkou, snažte se postupně přesunout svoji pozornost na vnitřní sílu. Snažte se uvědomovat si pouze tuto sílu. Snažte se vést svoje vědomí k tomu, aby se úplně zvnitřnilo. Pracujte zase po nějakou dobu sami. Nyní se převraťte na levý bok. Opět provádíte pohyb, jenž není spojený s dýcháním. Když se tělo ustálí v nové poloze, přesuňte svoje vědomí zase na rozpínání a smršťováni vycházející zevnitř. Podle povahy svého prožitku zkoumejte, zda jste pořád vně svého těla, nebo zda se vaše vědomí učí zvnitřnění. Pracujte opět sami. Nyní se obraťte na záda. Zpočátku jste vědomím zase na povrchu svého těla, ale postupně se přesouváte směrem dovnitř a vědomí se zvnitřňuje.
Tento jev zvnitřnění je možné prožívat a zakoušet v jakékoliv poloze těla - vsedě, vleže nebo ve stoje, kdykoliv a za jakýchkoliv okolností. Jeho prostřednictvím chceme dosáhnout svého já, nikoliv nějakých vnějších předmětů. Ze začátku je toto já narušené a my si tato narušeni uvědomujeme. Dnes jste tedy pracovali se čtyřmi jednoduchými polohami vleže. Zítra budete pracovat stejným způsobem, ale v poloze vsedě. Nyní zase učiňte rozhodnutí, že se pomalu zdvihnete a vrátíte se do vnějšího prostoru.

Ukázky praxe...

TOPlist