Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

JÓGAČARJA MUKUND V. BHOLE

Učitelé

Svámí Kuvalajánánda (1883-1966)

  
S
 
vámí Kuvalajánánda byl velký vizionář a jeden z prvních světových průkopníků vědeckého přístupu k józe. Svojí celoživotní prací dokázal, že jóga stojí na nezpochybnitelných racionálních základech i podle nejpřísnějších moderních vědeckých měřítek. Díky jeho úsilí se jóga stala přístupnější a přijatelnější pro moderní mysl vychovanou objektivní vědou. Svojí vědecko-výzkumnou prací se zasloužil o to, že jóga začala být přijímána jako systém léčby.
 
Narodil se v době počátků národního odporu proti britským kolonizátorům. V období vysokoškolských studií ho ovlivnil Šrí Aurobindo, jenž tehdy působil jako mladý přednášející v Barodě. Po absolvování Bombejské univerzity se zapojil do hnutí národního odporu. V Barodě se setkal s Rajatnou Manikraem, významným představitelem indické tělesné kultury, jenž ho seznámil s jógou. Pod vlivem tohoto setkání se obrátil na duchovní cestu.
 
Setkání s velkým bengálským jógínem, Paramahamsou Mádhavdásou Maharádžem z Malsaru, jehož se stal žákem, znamenalo velký obrat v jeho profesionálním působení. Plně se ponořil do zcela nového oboru a začal zkoumat účinky některých jógových ásan na lidské tělo. První pokusy provedl za pomoci svých studentů v laboratoři Barodské nemocnice v roce 1920.
Subjektivní prožitky z vlastní jógové praxe, spolu s velmi slibnými laboratorními výsledky, ho utvrdily v tom, že k objasnění starobylého systému jógy je nutný moderní vědecko – výzkumný přístup. Nabyl přesvědčení, že to umožní využít původní systém jógy k duchovnímu i fyzickému zotavení lidstva. Tomuto poslání zasvětil celý svůj život.
 
 V roce 1924 založil institut Kaivaljadhám s dobře zorganizovaným Oddělením vědeckého výzkumu. Jednalo se o vůbec první vědeckou laboratoř pro výzkum jógy na světě.
Po počátečních potížích, kdy žádný soudobý vědecký časopis nebyl ochoten otisknout výsledky jeho výzkumů, byl nucen založit vlastní časopis Jóga mimámsa. Výzkumy prováděl v součinnosti se svými kolegy a specialisty různých lékařských oborů. Mnoha experimentů se sám účastnil jako dobrovolník.
 
Výzkumná práce Svámího Kuvalajánándy (na obrázku první zleva) se postupně dočkala nejvyššího indického uznání od osobností jako Pandit Motilal Nehrú (na obrázku uprostřed) a Mahátma Gándhí. Ke konci padesátých let výzkum ocenili i američtí vědci z Kalifornské univerzity (Dr. Wenger) a Michiganské univerzity (Dr. Bagchi). Oba tito vědci pod vlivem Svámího práce přímo v Indii prováděli vlastní neuro-fyziologické experimenty, jimiž prokázali, že samádhí se nedá ztotožňovat s hypnotickým stavem. Institut se stal mezinárodně uznávaným výzkumným centrem, jež postupně navštívila řada odborníků z různých států včetně bývalého Československa.
TOPlist