Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

JÓGAČARJA MUKUND V. BHOLE

Překlad jógasúter
Překlad jógasúter...
 

Problémem existujících překladů v češtině je, že:

  1. překladatelé se v zájmu „čtivosti“ snaží dílo často přebásnit, čímž se leckdy úplně mění význam.
  2. většinou pocházejí od překladatelů, kteří se sami studiu súter nevěnují, nebo do nich pouze povrchně nahlédli
  3. ti autoři, kteří se sami snažili sútry prostudovat, neměli patřičné vedení znalého učitele
  4. často vycházejí pouze z anglického textu, který již sám o sobě prošel prvním zkreslením překladem do angličtiny

 

Zdrojem stávajícího překladu je

1. vlastní prožitková a teoretická práce za posledních 6 let pod vedením Jogačarji Dr. Mukunda Bholeho,

2. „Patanjala Yoga Sutras (Sanskrta Sutras Transliteration, Translation and Commentary“ od Dr. P.Karambelkara a kolektivu odborníků z institutu Kaivaljadháma. Tento překlad do angličtiny s původním sanskrtským textem, vysvětlivkami a komentářem se dnes v Indii i v zahraničí uznává za autoritativní referenční text.

3. další návazné texty

 

Protože Sútry nejsou básnickým dílem, nýbrž co možná nejkondenzovanější formou praktického empirického návodu, není ani jejich přebásňování na místě.

Nejedná se zde tedy o básnický překlad, nýbrž o co možná doslovný převod do češtiny s co největší snahou zachovat věrnost původnímu významu.

Provádím ho za účelem usnadnění studia súter pro naši krásnou studijní skupinu.

 

Četné klíčové výrazy jako čitta apod. jsou prožitkové koncepty, tzn. že bez jejich prožití není možné význam pouze intelektuálně uchopit. Překlad má tedy poskytnout pouze první vodítko k vlastnímu studiu.

 

Vzhledem k tomu, že Patándžaliho sútry jsou součástí indického domorodého dědictví tradiční moudrosti, stejně tak jako usilovná práce všech moderních učitelů a badatelů na poli jógy, kteří se svojí prací snaží udržovat učení živé a zpřístupňují ho soudobému člověku, nebyl a nemůže být tento text v Čechách nikým označen za autorské dílo, na něž se vztahují něčí tzv. autorská práva.

Tato moudrost byla odvěků určena všem bytostem jako pomoc na jejich cestě za štěstím a osvobozením. V tradici psali výklad a komentář ke klasickým dílům jen ti učitelé, kteří se do díla po dlouhou dobu hroužili, zkoumali ho a praktikovali podle něj, a to teprve, když se v něm obsažené učení stalo součástí jejich bytosti a způsobem jejich žití.

 

Veškeré naše snažení je nepatrnou součástí tohoto nezměrného proudu. K překladu by u mne nikdy nedošlo, nebýt živé tradice a vedení mého Učitele. Ani na tento překlad se tedy nemohou vztahovat autorská práva - ani moje, ani nikoho jiného. Pokud byste někdo používal část tohoto textu, uveďte laskavě, na znamení uznání a úcty k dílu všech, kdo se na zpacování a rozvíjení originálního textu podíleli, původní zdroj, z něhož jste čerpali. Uznání udržuje tradici při životě.

 

Nepochybuji, že můj překlad má spoustu nedostatků. Vítám vaše doporučení či komentáře, které by pomohly jeho kvalitu po jakékoli stránce zlepšit. Čím víc bude komentářů, tím lepší bude diskuze na našem nadcházejícím setkání s Ačarjadžím – tak neváhejte! :)

Preklad_probiranych_suter_na_www.doc [140 KB]  
TOPlist