Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

JÓGAČARJA MUKUND V. BHOLE

Nejvýznamnější výsledky

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VÝSLEDKY A OCENĚNÍ
STUDIJNÍ, VÝZKUMNÉ A PRAKTICKÉ ČINNOSTI

01. Udělení titulu
YOGACHARYA (Jógačarja)

The Institute of Naturopathy and Yogic Sciences (Institut naturopatie a jógových nauk), Bangalore, Indie, 2003.
Jógačarja znamená „Guru jógy“ nebo „ten, kdo je ztělesněním jógy a svým příkladem vede kvalifikovaně ostatní“.

02. Udělení titulu
YOGASHRI (Jógašrí) – Honorary DSc. (Čestný doktorát v jógických naukách)
The Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana – VYASA 1), Bangalore, Indie, 2004.
Titul se uděluje těm, kdo se významně zasloužili o rozvoj na poli jógy.

03. Udělení prestižního členství
Indian Academy of Yoga (Indická akademie jógy)
Banaras Hindu University (Banáráská hinduistická univerzita), Varanasi, Indie.

04. Autor odborného a metodického programu
Concept Based Experiencing Oriented Yoga Education cum Therapy (Teoreticky podložené, prožitkově orientované vzdělávání a terapie), probíhajícího pod mezinárodním názvem Yoganubhava (Jóganubhava) a Yoganubhuti (Jóganubhúti).
Jedná se o světově ojedinělý přístup k jógovému vzdělávání, jenž je syntézou moderního, racionálně vědeckého a ryze tradičního pojetí praxe, výuky a terapie. Přístup si získal mezinárodní uznání. V jeho důsledku byla jógová terapie poprvé oficiálně přijata jako platný systém prevence a léčby i na Západě.

05. Vedoucí autorského kolektivu učebnice
Self Help Yoga Methods in Health and Stress (Jógové metody samopomoci ve zdraví a při stresu)
2)
Text vznikl jako odezva na potřebu učebnice pro studenty britskou vládou akreditovaného tříletého oboru „Jógová terapie“.

06. Iniciování a odborné a metodické vedení studijních a profesních skupin jógové terapie ve Velké Británii, Itálii, Francii, Lucembursku a České republice.

07. Spoluautor odborné knihy
Helping Yourself Towards Zero Backache“ (Jak se zbavit bolesti zad)
2)
Kniha je výsledkem tříletého projektu klinického výzkumu na klinice ortopedické a páteřní medicíny.

08. Lékařská učebnice
Understanding Medical Physiology“ (Pochopení lékařské fyziologie) 2)

Autor kapitoly „Fyziologie jógy“, která byla vůbec poprvé zahrnuta jako samostatná kapitola do lékařské učebnice pro studenty medicíny. Do té doby bylo možné v lékařských učebnicích najít pouze samostatné kapitoly „Fyziologie práce“, „Fyziologie stresu“, „Fyziologie vysokých nadmořských výšek“ apod.

09. Výtahy a bibliografie článků o výzkumných studiích na Kaivaljadhámu
Zakladatel Kaivaljadhámu, Svámí Kuvalájánánda v r. 1924 založil vlastní vědecký časopis Yoga Mimamsa (Jóga mimámsa).
Dr. Bhole z veškerých článků z období 1924-84 pořídil výtahy a systematicky je uspořádal. Publikován byl i dodatek zahrnující články z období 1985-87. Kniha získala v r. 1987 čestné ocenění na šestnáctém ročníku Národní soutěže v literatuře publikované v oblasti jógy. Později byla kniha rozšířena o druhou část svámím Mahéšánándou a T. K. Berou.

10. Autor učebního textu
Experiencing Oriented Training cum Education Program based on Yogic Concepts (Prožitkově zaměřený výcvikový a vzdělávací program vycházející z tradičního pojetí jógy)
2)
Jedná se o základní učební text pro výuku jógových terapeutů v Itálii.

11. Publikace
Yoga et Santé (Jóga a zdraví)
2)
Autor knihy vydané ve francouzštině pro potřeby Evropské unie národních svazů jógy.

12. Odborné publikace
Úvahy o józe“ a „Tradiční jóga a současná realita“
2)
Tyto a další odborné brožury, vydané pro potřebu učitelů jógy a rehabilitačních pracovníků tehdejšího Československa v období od poloviny sedmdesátých let do začátku osmdesátých let, položily základ racionálně pojatému vzdělávání v józe ve východní Evropě.

13. Lékařská disertační práce v oboru fyziologie jógy
Jednalo se o vůbec první disertaci k obhájení lékařského titulu, v níž se prezentovala práce na poli jógy
v oblasti fyziologie.
První část práce obsahuje „Studii okamžitých účinků vatakrama kapalabháti
3) na vybrané pulmonární funkce 4)
a na povahu dýchacích pohybů na různých úrovních trupu“.
Druhá část obsahuje srovnání některých fyziologických parametrů (krevní tlak, hladinu cukru v krvi na lačno, hladiny krvinek a sérových elektrolytů) u osob praktikujících a nepraktikujících jógu.

14. Jako výraz ocenění mu bylo uděleno „Doživotní členství“ organizacemi:
    - Indický vědecký kongres;
    - Indická lékařská asociace;
    - Yogabhyasi Mandal, Nagpur, Indie;
    - Yoganubhava, Velká Británie;
    - Nálanda, Česká republika.

________________________________________________________________

Vysvětlivky:

1) VYASA – Jedno z nejvýznamnějších center výuky a výzkumu v oboru jógové terapie na světě. Je oficiálně uznáváno jako výzkumná instituce Oddělením vědeckého a průmyslového výzkumu Ministerstva pro vědu a technologii (Depatrtment of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology).

2) viz. Knihy a výzkumné práce.

3) vatakrama kapálabháti - jógový očistný proces využívající aktivního nádechu, po němž následuje pasivní výdech.

4) pulmonární funkce - výměna plynů, obsah plynů v krvi.

 

Nejvýznamější výsledky...

TOPlist