Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

JÓGAČARJA MUKUND V. BHOLE

Jógačarja

Jógačarja Mukund V. Bhole, M.D., D.Sc.

patří k nejvýraznějším soudobým světovým postavám na poli jógy. Díky svojí pozoruhodné výzkumné kariéře a dlouhaleté spolupráci se svým učitelem, Swámím Digambardžím, je dnes přední autoritou v otázkách zdravotních účinků hatha jógy. Zároveň je jedním z nejvýznamnějších žijících učitelů vnitřní jógy (antar jógy) a Patándžaliho jógy.
 
Ačarjadží sám je ztělesněním jógy. Ve svých 73 letech je plný vitality, dětské zvídavosti a ochoty dávat, pokud někdo ze studentů projeví zájem. Doba pak nehraje roli a on nejeví známky únavy, ani když práce či diskuze trvá dlouho do noci. Projevuje podivuhodnou přizpůsobivost a skromnou nenáročnost vůči vnějším podmínkám. Podle pravé tradice k sobě studenty nepoutá, nýbrž je vede k vnitřní nezávislosti a svobodě. Pocty a ocenění přijímá s lhostejností. S novinkami počítačové techniky zachází naprosto nepředpojatě a používá je se stejnou pružností jako své tělo. Rychlosti, s jakou dokáže předvádět Pozdrav Slunci, ještě dnes stačí málokdo z učitelů jógy. Sám však takovému cvičení „hrubých fyzických pohybů“ nepřisuzuje větší hodnotu než aerobiku. Neúnavně objasňuje duchovní povahu jógy. Zejména na Západě se neustále setkává s neprostupnou bariérou racionálního, objektivního světonázoru, který neuznává samostatnou existenci vědomí. Naučil se nerušeně pracovat navzdory této překážce, na stejné straně spektra jako J.S.Dalajláma. Má nesmírnou trpělivost s těmi, kdo se u něj učí. „Budeme dnes opět, jako obvykle, pracovat více s vědomím, než s tělem“, je jeho nejčastější upozornění na počátku dne. Opakuje ho s naprostým klidem tak dlouho, až student sám u sebe pocítí nutnost změny paradigmatu.
 
Jeho učení je průzračně čisté.Vede svoje studenty přímočaře k nejvyššímu cíli.  Zpočátku to tak ale v očích mnohých nevypadá. Jeho velmi radikální, neortodoxní a důsledně logická interpretace základního pojetí jógy totiž  po studentech nekompromisně vyžaduje vnitřní poctivost. Nikoho nešetří a kromě plného soustředění vyžaduje, aby student umenšil své ego a šel si pro pramen poznání s prázdnou nádobou. S těmi, koho to neodradí, pracuje pak velmi systematicky, aby mohli postupovat naprosto bezpečně a stavět na neotřesitelném základě vlastních vnitřních prožitků i patřičných teoretických znalostí.
 
Každým studentem se hluboce zabývá a nad jeho problémy podrobně uvažuje. Každého se snaží dovést k pochopení. Je nekonečně vynalézavý, co se týče způsobů výuky. Dokáže jógu uchopit z jakéhokoli úhlu a snést ji na úroveň, v níž se člověk pohybuje. Předává svoje sdělení kdekoli a kdykoli a jako prostředek mu klidně poslouží posezení v kavárně u zmrzliny. Občas nabádá: „Sledujte, kam cestuje vaše vědomí.“ Jeho recitace rozeznívá nejjemnější struny bytosti a jeho „ÓM“ končí kdesi vysoko na nebi. Jako Guru je podle potřeby a indické tradice přísný otec, laskavá maminka, bratr či chápavý přítel. Kdykoli jeho učení ožije v někom ze studentů, je šťastný. Na dovysvětlenou po návratu dodává: „Mějte na paměti, že materiální svět se řídí jinými zákony, než svět duchovní. Jsou to dva úplně rozdílné světy.“
 
V současné době aktivně působí kromě Indie v Japonsku, Velké Británii, Francii, Itálii, Lucembursku, Maďarsku, Brazílii, Argentině a České a Slovenské republice. V těchto zemích rozvíjí program tradičního, prožitkově orientovaného jógového vzdělávání a terapie.
V České a Slovenské republice a dalších státech položil v rozmezí poloviny 70.tých a 80.tých let základy koncepčně pojatého a vědeckého přístupu k józe a jejímu uplatnění v lékařské oblasti. Množství zkušeností a vědecko-výzkumné práce, které má za sebou, a kterou v objemných svazcích publikoval pod hlavičkou proslulého institutu Kaivaljadhám v Lonávle, je pozoruhodné. Přesto o něm dnes mluví jen velmi zřídka.
Lidé, kteří si ho pamatují z dřívějška, se nyní často ptají, jak postoupil oproti tehdejší době ve své práci. Odpovídá na to lakonicky: „Postoupili jsme dovnitř.“
 
TOPlist