Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

JÓGAČARJA MUKUND V. BHOLE

Charakteristika
JÓGANUBHÚTI - PROŽITKOVÁ JÓGA 

     Ojedinělý přístup k jógovému vzdělávání
     Základem není fyzické cvičení
     Vlastní subjektivní prožitek jako nevyvratitelná zkušenost každé praktikující osoby
     Cílem je harmonický stav vědomí
     Více jak 40 let zkušeností s jógovou terapií
     Klasické texty ověřené moderním vědeckým výzkumem

 
 
Na základě svých mnohaletých zkušeností z působení na Západě vyvinul Jógačarja Mukund V. Bhole ojedinělý přístup k předávání jógy známý jako
„Prožitkově orientované vzdělávání a terapie
vycházející z koncepčních základů tradiční jógy“
Jeho metodika si získala během posledních dvou desetiletí široké mezinárodní uznání a znamenala uvedení oboru jógové terapie v západní Evropě.
Systém probíhá pod mezinárodními názvy Yoganubhava (Jóganubhava) a Yoganubhuti (Jóganubhúti).
 
Anubhava znamená prožitek či prožívání. Anubhúti znamená pochopený prožitek s uvědoměním si jeho podstaty, jinými slovy prožitek sebe sama.
Jóganubhúti je jóga, při níž prožíváme sami sebe.
 
 
 

Jedinečné rysy

 
Ojedinělý přístup k jógovému vzdělávání
·          důsledné spojení moderního racionálního přístupu s nezkreslenou tradicí;
·          podloženo více jak čtyřiceti lety studia původních sanskrtských textů, vlastní vědecko-výzkumné práce a praxe učitele;
·          neustálé rozšiřování o nejnovější poznatky z vědeckých i praktických oborů, které mají vztah k rozvoji a zdraví člověka;
·          jedná se o individualizované vzdělávání, nikoli hromadný výcvik;
·          vyznačuje se přímočarým vedením směřujícím ke zvýšení nezávislosti, vnitřního vhledu a prohloubení poznání praktikujících.
 
Základem není fyzické cvičení
·          nepojímá jógu jako fyzické cvičení, a tím se odlišuje od většiny soudobých škol;
·          praxe je určena i pro fyzicky méně zdatné či oslabené lidi;
·          nenáročné tělesné polohy jsou prostředkem k uvolnění, navození vnitřní stability a práce s životní energií.
 
Vlastní subjektivní prožitek jako nevyvratitelná zkušenost
·          zřetelná orientace na vlastní vnitřní prožitky;
·          každá fáze praxe systematicky vede k určitému typu prožitků;
·          prožitky každého jsou jedinečné; neexistují „chybné“, ani „správné“ prožitky;
·          jedná se o proces sebevzdělávání zaměřený na samopomoc.
 
 
Cílem je harmonický stav vědomí
·          veškerá praxe směřuje k dosažení harmonického stavu vědomí;
·          vyrovnanost vědomí znamená fyzickou, emocionální a duchovní rovnováhu, jež je podstatou zdraví.
 
Využití v terapii 
·          je zaměřeno na snížení míry individuálního utrpení;
·          vede k opakovanému prožitku harmonického stavu bytosti a k získání schopnosti si tento stav udržet;
·          je tedy zároveň terapií svého druhu.
 
Klasické texty ověřené moderním výzkumem
·          učení vychází z pevného teoretického koncepčního základu původních sánskrtských textů o józe;
·          v průběhu osmdesáti let existence průkopnické vědecko-výzkumné instituce Kaivaljadhám byly tyto teoretické základy podrobeny praktickému zkoumání a ověřeny;
·          individuální praktické prožitky znamenají subjektivní osvojení teoretického pojetí;
 
 
Charakteristika...
TOPlist